Přeskočit: dostupné kurzy

Dostupné kurzy

Úspěšný absolvent odbornosti cvičitele aerobiku III. třídy je schopen samostatně vést cvičební jednotku aerobního cvičení s hudbou v rámci oddílů sportovní všestrannosti v tělocvičných jednotách. Dokáže zvolit vhodný obsah a didaktické postupy se zřetelem k věkovým zvláštnostem a úrovni zdatnosti cvičenců. Zná a umí prakticky používat vhodné povely, pokyny a odborné názvosloví a pojmy. Absolvování školení III. třídy aerobiku opravňuje samostatné vedení cvičební jednotky aerobiku v rámci ČOS. Neopravňuje k získání živnostenského oprávnění.

Cílem tohoto kurzu je poskytnout potřebné materiály k samostudiu v rámci školení cvičitele parkouru III. třídy. Kurz je přístupný po zaregistrování do systému.

Cílem tohoto kurzu je poskytnout potřebné materiály k samostudiu v rámci školení cvičitele rodičů a dětí, předškolních dětí (RDPD) III. třídy. Pro přístup do kurzu potřebujete vlastní účet ve výukovém systému a přístupový klíč, který Vám sdělí organizátor školení.

Cílem tohoto kurzu je poskytnout potřebné materiály k samostudiu v rámci školení cvičitele sportovní všestrannosti III. třídy. Kurz je přístupný po zaregistrování do systému.

Cílem tohoto kurzu je poskytnout potřebné materiály k samostudiu v rámci školení cvičitele seniorů III. třídy. Kurz je přístupný po zaregistrování.

Cílem tohoto kurzu je poskynout podporu studentům školení cvičitele zdravotní tělesné výchovy III. třídy.

Kurz je přístupný pouze přihlášeným účastníkům školení Cvičitel jógy III. třídy. Pro zapsání do kurzu budete potřebovat uživatelský účet ve Výukovém systému ÚŠ ČOS a přístupový klíč, který Vám sdělil organizátor školení. V kurzu naleznete základní materiály potřebné k samostudiu + některé další zdroje (např. cvičné testy)

Cílem kurzu je rozšířit teoretické znalosti a především praktické dovednosti účastníků školení II. třídy všestrannosti. Kurz je přístupný pouze studentům školení II. třídy s přístupovým klíčem. 


Kurz je určen pro účastníky školení činovníků ČOS. Naleznete v něm záznamy přednášek, prezentace a další materiály ze školení. 

Cílem semináře je představit cvičební pomůcku BOSU a způsuby jejího využití.

Lektoři:    Mgr. Eliška Růžičková
                Mgr. Martin Chlumský


Materiály ze semináře tvorba sestav SG.

Materiál ze semináře „Kompenzační cvičení pro žactvo“ pořádaného dne 9. ledna 2016.

Autor: PhDr. Andrea Levitová, Ph.D., Katedra zdravotní tělesné výchovy a tělovýchovného lékařství UK FTVS.

V kurzu naleznete základní instrukce pro poskytnuní první pomoci.

V této sekci naleznete metodické listy vydané Českou obcí sokolskou v roce 2016.

Seminář je určen pro sokolské činovníky, kteří by se rádi zlepšili ve schopnosti využívat moderní technologie pro úsporu své práce. Je vhodný pro začátečníky i pro středně pokročilé uživatele.