Cílem semináře je představit cvičební pomůcku BOSU a způsuby jejího využití.

Lektoři:    Mgr. Eliška Růžičková
                Mgr. Martin Chlumský


Materiály ze semináře tvorba sestav SG.

Materiál ze semináře „Kompenzační cvičení pro žactvo“ pořádaného dne 9. ledna 2016.

Autor: PhDr. Andrea Levitová, Ph.D., Katedra zdravotní tělesné výchovy a tělovýchovného lékařství UK FTVS.