Osnova témat

 • Počítače v práci sokolského činovníka

  Pro oheň, pro počítač a snad i pro všechny ostatní nástroje platí, že je to dobrý sluha, ale zlý pán. K veškerému využití moderní výpočetní techniky budeme přistupovat racionálním způsobem. Budeme se ptát, zda nám její využití ušetří čas či energii (či peníze).

  Nahrazení opakované „ruční“ (rutinní) práce automatizací nám může zdroje ušetřit. Zároveň ale musí docházet i k nahrazování složitějších postupů práce jednoduššími a těmi, které nám – řečeno terminologií designu v oblasti počítačů – zlepší naši „uživatelskou zkušenost“.

  Obsah kurzu

  V tomto kurzu si ujasníte, co je to hardware a software, a pochopíte principy práce s textovými editory a tabulkovými procesory. Také dozvíte se něco o bezpečnosti a etiketě v prostředí internetu, o emailu a aplikacích pro sdílení a společnou tvorbu obsahu.

  Kdykoli v průběhu kurzu bude možnost diskutovat o probírané látce s lektorem a s ostatními účastníky kurzu.

  Na závěr bude prostor pro Vaše dotazy. Po absolvování semináře budete znát důležité funkce Wordu a Excelu. Naučíte se z či do těchto aplikací dostat data a dále s nimi pracovat. Budete schopni rychle sdílet soubory přes internet a neztratíte se ani na sociálních sítích.

  Ptáte se, „k čemu mi to bude?“

  Kapacita lidského mozku je omezená. Uvádí se, že v jeden okamžik jsme schopni v pracovní paměti udržet nejvýše sedm objektů, ať jsou to čísla, slova či třeba jména.

  A tak jako kniha či papír a tužka, jsou moderní technologie jen nástrojem ke snadnějšímu a rychlejšímu zvládnutí množství informací, se kterými dnes pracujeme. A času není nikdy dost, takže vzhůru do práce!

  • Úvodní část kurzu, která obsahuje základní přehled o hardware, operačním systému a software počítače.

  • Základní principy práce s textem, přehled software pro tvorbu a úpravu textu.

  • Základní principy práce s daty, přehled software a metod pro správu a zpracovávání různých typů dat.

  • Jak funguje internet, bezpečnost na internetu, internetová etiketa, spam.

  • Sdílení a společná tvorba dokumentů a jiného obsahu.

  • Vyhledávač Google a jeho použití. Kde hledat svobodný software. Základní pojmy pro orientaci na anglických stránkách.